#

Блог на Мирослав Севлиевски

Блог на Мирослав Севлиевски за политика, случки, хора, емоции и факти

Няма време за губене

 

Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката: ЛИБЕРАЛЕН ОЗНАЧАНА ДА МОТИВИРАШ ХОРАТА ДА СЪЗДАВАТ

13 Май 2005 г., публикувано в ????????

Мирослав Севлиевски е роден през 18 януари 1965 година в Троян. Завършил е география в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Депутат от 39-ото Народно събрание. Председател на ПГ “Новото време”, учредител и зам.-председател на политическа партия Новото време. От 23 февруари 2005 г. е министър на енергетиката и енергийните ресурси в правителството на НДСВ, ДПС и Новото време.

Г-н Севлиевски, Как се чувствате сега, когато сте министър, от времето, когато “Новото време” бе антипод на властта?

- Не приемам определението “антипод”. Новото време е партията, която успя да премахне вражеския език от политиката и да покаже кой е модерният модел за нейното функциониране. Ние не воюваме, нито се съизмерваме с останалите. Новото време прави публична политика, знаем как да я артикулираме и как да носим отговорността за действията си. И най-вече осъзнаваме последиците за националното бъдеще от тези действия. Приех да стана министър, за да обознача ясно победата на политиката, която изповядвам от 15 години – същата, която стана основа и на създаването на Новото време. Ако не бях приел това предизвикателство, нямаше да е артикулирана ясно политиката на Новото време. Щеше да е изглежда така, както през последните години хората свикнаха да възприемат политиците - че говоренето обикновено няма нищо общо с делата, особено когато дойде време да се носи отговорност.
Новото време и либералната идея имат ясна аргументация не само за това, което прави днес, но и затова, което предстои. Да си либерален не означава да раздаваш, а да мотивираш хората да създават.

Какво се промени в политически и какво в личен план?

- Новото време има една голяма цел – успешна България. А тя е невъзможна без политика на обществения интерес – интересът не на лидера, не на партията, не на роднините, а на обществото. Нито едно мое или на Новото време рационално действие не е извън тази избрана цел. Ако не бях приел да стана министър, щях да дам повод за необоснована радост на всички онези, които смятат, че да си министър на енергетиката означава да се елтехник, а не дългосрочно мислещ политик.
В този смисъл нямам причини да твърдя, че има някакви драматични промени – нито в политическите идеи, които изповядвам, нито в личния ми живот. Напротив, смятам, че и участието в правителството е още едно предизвикателство, с което и аз, и Новото време ще покажем, че можем да осъществяваме идеите си за модерна, ефективна и успешна политика. 

Как се промени отношението към Вас от приятелите Ви?

- Аз съм един щастлив човек, защото приятелите ми са и мои съмишленици. Ние заедно работим, заедно създаваме публичния политически модел, който искаме да стане водещ в България. Че има и такива, които изведнъж се сетиха колко са ми близки, това е ясно и не съм изненадан. Енергетиката е съсредоточила през годините много интереси и е съвсем нормално някакви хора да търсят вратички. За 15 години в политиката обаче съм се научил да разпознавам тези хора и да отбивам “приятелството” им. Пък и ако трябва да съм искрен – изобщо нямам време да се занимавам с тях. Първото, което установих, когато влязох в министерството, е, че тук работят професионалисти, които имат нужда единствено да бъдат мотивирани да работят още по-ефективно. Не приемам никакви “приятелски” съвети за това от кого мога да се освободя, или пък кого да назнача. 

Вярвате ли още, че избирателите имат право да отзовават политици от властта?

Винаги съм казвал, че няма основание някой да продължава да заема една длъжност, ако е дал безспорни доказателства с поведението си, че не е на нивото на длъжността си и на доверието, с което е заел тази длъжност. Няма друга професия или пост, освен в политиката, които да продължаваш да изпълняваш, ако грубо нарушаваш правилата и законите. Проблемът е, че такива правила няма. Затова ние внесохме етичните кодекси – кодексът е начинът по който се задават критериите за избираемите длъжности. Демокрацията познава един начин за отзоваване – изборите. На тях обществото дава оценка. Но за да бъде тази оценка персонална, а не да се размива в общите партийни листи, ние предложихме да бъде въведен мажоритарен елемент в изборите.
За разлика от много други партии, това не са лозунги за Новото време. Всяка седмица през мандата на 39-ия парламент ние предлагахме в дневния ред да влязат приоритетно законите, които градят новия политически модел.

Обикновено на всяка изпълнителна власт й се предоставят 100 дни доверие в аванс. Предвид ситуацията, как бихте отчели пред обществото дейността си за първите 30 дни?

- Един политик, една политическа сила трябва да имат разработени такива програми за националното развитие, че да са в състояние да започнат да ги изпълняват още в деня на избирането си. Поне ние, в Новото време, винаги така сме възприемали ролята си в политиката. Няма кой да ни чака, нито имаме право да губим национално време и да искаме аванси на доверие, докато свикнем. Не само 100 дни, а и 4 години да имах, щях да работя по същия начин, както го правя сега. И не деля времето си на отчетни периоди. Дейността ми е публична всеки ден, всяко мое действие е открито, както и всичко, което се върши в министерството и в дъргжавните дружества от сектора.  

Имате ли преки впечатления от работата на столичното електроразпределително дружество като клиент?

- Имам дотолкова, доколкото вкъщи имам ток. Аз съм дисциплиниран клиент, плащам си сметките и ми се иска дружеството да има същото толерантно отношение към всеки свой потребител. Иска ми се, разбира се, и всички хора да имат възможност да живеят така, че да не зависят от цената на тока.

А като министър?
- Още не е минала година, откакто дружествата са приватизирани, за да имаме база да оценяваме дейността им. Но имам определени очаквания за тях. И едно от тях е да се повиши икономическата ефективност и качеството на обслужването. Тази цел е и причината те да бъдат приватизирани. А под ефективно управление в енергетиката аз разбирам по-ефективно да се защитава общественият интерес – потребителите да имат по-добро обслужване на по-конкурентни цени. Очаквам от тях не да се държат като монополисти, които определят цените и непрекъснато търсят оправдание да ги увеличават. Очаквам да докажат, че са основните участници в либерализацията на пазара.

Какво според Вас трябва да се промени в отношенията между Електроразпределение и фирмите – негови клиенти?

- Министърът не е и не трябва да бъде арбитър в тези отношения. Разбира се, съществува едно наслоено през годините недоверие между доставчиците и потребителите. Този конфликт продължава и едва сега частните собственици предприемат някакви действия за решаването му. Трябва да се промени поведението на ЕРП-тата като монополист и да се докажат като конкурентни участници на пазара.
Работата на министъра не е да надзирава тези пазарни отношения. Той по закон е задължен да се грижи за обикновените потребители и в рамките на тези си правомощията аз ще предприема действия съвсем скоро. Обезпокоен съм от многото жалби, които пристигат в министерството – повечето от тях са за необосновано големи сметки за ток и за неправилно отчитане. Всички знаят, че цените на тока се определят от независимия регулаторен орган ДКЕВР и това е процес, върху който министърът  не може да влияе. Той обаче , според Закона за енергетиката, наредбата за определяне на      

Според Вас, софийските фирми в какви условия работят? Има ли нужда от промяна с цел облекчаване на техния бизнес?

- Енергийните дружества в цял свят работят в една много строга регулаторна рамка. И в България тази рамка действа и е съобразена със стандартите в Европа. Смятам, че трябва да има по-голяма гъвкавост в отношенията между снабдители и потребители при договаряне на условията на доставките, да има предвидимост и стабилност. Това е необходимо не само за отделния потребител, но и за облеччаване на цялата национална индустрия.

МЕЕР остава собственик, макар и миноритарен, на електроразпределителните дружества. Как ще съчетаете интересите на държавата с тези на новия частен собственик?

- Няма интерес на държавата и интерес на частника. Интересът е общ – по-ефективното управление на дружествата, но не за сметка на злоупотреба с монополното им положение. Аз не деля дружествата на частни и държавни. Новият частен собственик е този, който трябва да съчетае интерсите си с тези на обществото, а не то с частните интереси. Така е записано и в закона – дружествата са задължени да извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните потребители.
Моята задача е да намерим ефективния диалог да решаваме проблемите, още преди да са се появили, а не след като са създали вече конфрикти.
МЕЕР остава собственик, за да защитава интерисите на гражданите. А дружествата  затова са мажоритарни собственици, защото са доказали, че могат сами да си защитават интересите.

Поддържате ли контакти с новите собственици? Какво очаквате от тях?

- Започвам поредица от срещи с новите собстевници на електроразпределението. Както казах, министърът не може да ги дели на частни и държавни. За мен енергетиката е една система, в която отделните части трябда да се развиват едновременно и в една посока – успешно развитие на държавата и социален ефект за обществото.

Решението на ВАС за цените на електроенергията през 2003 година предизвика доста “шум “ в медиите. Каква е Вашата прогноза за развитието на проблема?

- Дружествата искат от ДКЕВР леко завишаане на цените чрез въвеждане на такса мощност и такса електромер. Това веднага породи обществено недоволство, като всяко увеличение на цените на насъщните стоки – какъвто е електричеството. Вече многократно казвам, че в настоящия момент няма никакви причини цената на тока да бъде увеличавана. Убеден съм, че ЕРП имат вътрешни резерви да и трябва да мислят как да си увеличат ефективността и рентабилността на чисто пазарни принципи, а  не за сметка на фиксирани разходи. Също така няма нито една причина да се опитват да имитират старото поведение на държавните монополи.

Сп. “Т.О.К.”, 13 май 2005 г.

Коментари

tool

12 Февруари 2010 г., 20:11 часа

прочетете целия блог, доста добър

oflekj

04 Февруари 2010 г., 22:07 часа

mULkCg <a href="http://fgsqeaspfsgd.com/">fgsqeaspfsgd</a>, [url=http://pdlcobctwket.com/]pdlcobctwket[/url], [link=http://codvrpxksbyq.com/]codvrpxksbyq[/link], http://apzpfjffumpd.com/

Видео

Новото ВремеНавигация

Категории

Последни теми

Линкове

Блогрол

Архив

Абонамент