#

Блог на Мирослав Севлиевски

Блог на Мирослав Севлиевски за политика, случки, хора, емоции и факти

Няма време за губене

 

БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА СЕ ГОРДЕЕ С РОЛЯТА СИ НА СТАБИЛНО ФУНКЦИОНИРАЩА СТОПАНСКА СИСТЕМА

17 Май 2005 г., публикувано в ????????

Приветствие на министъра на енергетиката
и енергийните ресурси Мирослав Севлиевски
към участниците във Международния
бизнесфорум «Инвестиции в околната среда
за добро качество на живот»
София, хотел “Шератон”, 17 май 2005 г.


Уважаеми дами и господа,

За мен е чест да приветствам откриването на Третия международен бизнесфорум “Инвестиции в околната среда за по-добро качество на живот”.
Енергийната индустрия е натоварена с тежката отговорност да осигурява адекватни условия за покриване на нарастващите нужди от енергия на световната икономика. В тази своя задача енергетиката трябва да балансира между предизвикателствата на изчерпващите се запаси от конвенционални енергийни ресурси, огромните екологични поражения, които използването им нанася върху околната среда, и задължението да осигурява качествено, непрекъснато стабилно енергоснабдяване на достъпни цени.
Определените от Енергийната стратегия на България приоритети на енергийната политика на страната - сигурност на доставките, конкуренция в енергийния сектор и опазване на околната среда, - напълно съответстват на приоритетите на енергийната политика на Европейския съюз.
Стремежът на България към пълноправно членство в ЕС отразява желанието и готовността на всички нас да участвуваме в реализацията на идеята за обединена Европа, Европа на мира, просперитета и социалната справедливост.
Страната ни извървя дълъг път от 15 февруари 2000 г., когато в Брюксел стартираха преговорите за членство. Проведените преговори бяха трудни, но изключително конструктивни и сега трябва да се съсредоточим върху изпълнението на поетите ангажименти.
Българската енергетика се гордее с ролята си на стабилно функционираща стопанска система в преструктуриращата се и приспособяваща се към пазарни условия  българска икономика. България разполага с електропроизводствени мощности, които в момента покриват почти изцяло електроенергийния дефицит в балканския регион; тази възможност се реализира и благодарение на изградената електроенергийна инфраструктура – преносната и разпределителните  електроенергийни системи на територията на страната и връзките със съседните страни. Страната разполага с възможности за разширяване на транзитиращите енергийни системи и е мост между енергийните източници от Изтока към потребителите на Запад.
С ясно съзнание за значимостта на географското положение на България и от високото професионално ниво, стабилност и надеждност на българската енергетика, всички ние насочваме нашите усилия за преодоляване на изоставането на жизнените стандарти в Балканския регион, спрямо страните от Европейския съюз, за постигане на енергиен комфорт на гражданите от нашите страни, стремящи се да станат граждани на Обединена Европа.
Във връзка с предстоящото членство в Европейския съюз, страната ни пое сериозни ангажименти, свързани със значително намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Редица документи, свързани с опазването на околната среда, са вече транспонирани в българското законодателство и касаят в голяма степен енергетиката на страната.
Всичко това доведе до определянето на тези  основни  приоритети на енергийната политика в областта на околната среда:
Постигане принципите на устойчиво развитие и интегрирането им в секторната политика;
Осъществяване енергийната политика на Република България в изпълнение на националните цели за постигане на икономически растеж на страната и създаване на предпоставки за нейното интегриране в европейските структури, при спазване изискванията за опазване на околната среда;
Провеждане на целенасочена и дългосрочна политика в енергетиката за посрещане на предизвикателството на 21 век “промяната на климата” – предприемане на действия на локално ниво за постигане на глобални резултати.
Изпълняването на ангажиментите налага решаването на редица свързани с устойчивото развитие на енергийния сектор и необходимостта от изпълняване на функции както по задоволяване на потребностите на икономиката и бита с енергия, така и ограниченията свързани с околната среда.
Убеден съм, че съвместната ни работа на този форум ще доведе до положителни резултати, свързани с подобряване качеството на живот в страната, като същевременно се отчитат принципите на устойчивото развитие и се запази конкурентноспособността на българската енергетика.
Пожелавам на ви ползотворна работа.

Коментари

niqohbjujuh

05 Февруари 2011 г., 22:32 часа

h5GJJ3 <a href="http://mvrltfoakrfj.com/">mvrltfoakrfj</a>, [url=http://znyappndpwkk.com/]znyappndpwkk[/url], [link=http://cwgtakxgsrvu.com/]cwgtakxgsrvu[/link], http://jvsvgiocqesh.com/

yllvsd

25 Май 2010 г., 09:52 часа

OSzw5E <a href="http://omrwmrdnxofp.com/">omrwmrdnxofp</a>, [url=http://dcijdlourpqd.com/]dcijdlourpqd[/url], [link=http://bycudmonxpwi.com/]bycudmonxpwi[/link], http://ocihczecdlng.com/

timoxszieuc

04 Февруари 2010 г., 21:51 часа

KOGK6V <a href="http://nmirqolhzdxd.com/">nmirqolhzdxd</a>, [url=http://hnqhsazommad.com/]hnqhsazommad[/url], [link=http://suqbuhiofkaj.com/]suqbuhiofkaj[/link], http://xoqfaimolhnk.com/

Видео

Новото ВремеНавигация

Категории

Последни теми

Линкове

Блогрол

Архив

Абонамент